توضیحات شعبه پلاتین ( شهرک غرب):

زمان کاری فروشگاه بابیلون شعبه پلاتین هر روز از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۰شب می باشد که برای فروشندگان به دو بازه ۱۱ تا ۱۶:۳۰ ( پارت صبح) و ۱۶:۳۰ تا ۲۲ ( پارت شب) تقسیم می شود. ( هر پارت ۵/۳۰ ساعت)

در طول هفته فروشنده باید  ۴ روز به صورت پارت ( به انتخاب خود و مناسب با فروشگاه یا پارت صبح یا پارت شب به صورت متغیر مثلا ۳ روز شب ۱ روز صبح  ) و ۲ روز به صورت کامل ( یعنی پارت صبح و شب کامل ) داشته باشد و یک روز هم تعطیل ( روز تعطیل نمیتواند پنجشنبه یا جمعه باشد )

لطفا به  نزدیک بودن به فروشگاه ( شهرک غرب ) و یا مشکلی نداشتن در رفت و آمد دقت داشته باشید

در صورتی که خوش اخلاقی، صبوری ، علاقه مند به یادگیری ،وظیفه شناس بودن و مسئولیت پذیری، جزو خصوصیات  شما هست خیلی خوشحال میشویم در کنار مجموعه بابیلون باشید ❤️

شرایط:

خانم 

سن از ۱۸ تا ۲۶ سال

تجربه کاری اهمیتی نداره باهم پیشرفت میکنیم ❤️ اما انگیزه و علاقه  مهم ترین شرط است 

توضیحات شعبه هدیش مال ( هروی ) :

زمان کاری فروشگاه بابیلون شعبه هدیش مال هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۰شب می باشد که برای فروشندگان به دو بازه ۱۰ تا ۱۶ ( پارت صبح) و ۱۶ تا ۲۲ ( پارت شب) تقسیم می شود. ( هر پارت ۶ ساعت)

در طول هفته فروشنده باید  ۲ روز به صورت پارت ( به انتخاب خود و مناسب با فروشگاه یا پارت صبح یا پارت شب به صورت متغیر مثلا ۱ روز شب ۱ روز صبح  ) و ۳ روز به صورت کامل ( یعنی پارت صبح و شب کامل ) داشته باشد و دو روز هم تعطیل ( روز تعطیل نمیتواند پنجشنبه یا جمعه باشد )

لطفا به  نزدیک بودن به فروشگاه ( هروی ) و یا مشکلی نداشتن در رفت و آمد دقت داشته باشید

در صورتی که خوش اخلاقی، صبوری ، علاقه مند به یادگیری ،وظیفه شناس بودن و مسئولیت پذیری، جزو خصوصیات  شما هست خیلی خوشحال میشویم در کنار مجموعه بابیلون باشید ❤️

شرایط:

خانم 

سن از ۱۸ تا ۳۰ سال

تجربه کاری اهمیتی نداره باهم پیشرفت میکنیم ❤️ اما انگیزه و علاقه  مهم ترین شرط است

پس از تکمیل فرم با شما تماس گرفته می شود و برای مصاحبه حضوری از شما دعوت می شود