درحال آماده سازی حراج بابیلون هستیم امشب ساعت ۲۲ منتظر باشین

آدرس شعبه پلاتین : تهران شهرک غرب مرکز خرید پلاتین طبقه ۳ واحد ۳۰۹ و ۳۱۰ تلفن : ۰۲۱۸۶۰۹۱۰۵۴