[yith_wcmap_banner ids=”%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86″] [yith_wcmap_banner ids=”%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7″]

 با اولین خرید بالای دو میلیون تومان شما عضو باشگاه مشتریان شده و بعد از هر خرید ۵% از مبلغ فاکتور به حساب باشگاه مشتریان شما واریز می شود